دکتر روح اله آقاجانی

دکتر روح اله آقاجانی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده برق

برخی زمینه های تحقیقاتی :

  • شبکه های مخابرات بی سیم (Wireless Communication Networks)

  • مخابرات مشارکتی(Cooperative Communication)

  • رادیو شناختی (Cognitive Radio)

  • تخصیص منابع در سیستم های مخابراتی (Resource Allocation)

  • سیستم های راداری (Radar Systems)

  • شبکه های حس گر بی سیم (Wireless Sensor Network)

دفتر:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – دانشکده برق و کامپیوتر- طبقه دوم اتاق ۲۵

Email: rouhollah– at–aghajany .ir